«Підвищення професійної компетентності фахівців з соціальної роботи щодо здійснення оцінки потреб та ведення випадків дітей, реєнтегрованих зі шкіл соціальної реабілітації»

13-14 березня 2014 року

Програма семінару-тренінгу

Мета: підвищення професійної компетентності фахівців із соціальної роботи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо здійснення оцінки потреб, ведення випадків сімей та дітей, які реєнтегровані зі шкіл соціальної реабілітації.

Завдання:

-​ ознайомити з метою та завданням проекту «Підвищення професійної компетентності фахівців з соціальної роботи до здійснення оцінки потреб та ведення випадків дітей, реєнтегрованих зі шкіл соціальної реабілітації»;

-​ розглянути причини влаштування дітей в школи соціальної реабілітації та їх наслідки;

-​ визначити роль та завдання фахівця із соціальної роботи по роботі з підлітками, які реєнтегровані зі шкіл соціальної реабілітації та їх сім’ями;

-​ розкрити специфічні особливості розвитку особистості підлітка та визначити ключові фактори впливу;

-​ допомогти проаналізувати власний досвід проживання підліткового періоду задля кращого розуміння проблем підлітків, розвитку в них вміння налагоджувати контакти з підлітками, будувати довірливі стосунки;

-​ розкрити значення терміну «поведінка» та ознайомити з ознаками та причинами виникнення девіантної поведінки підлітка;

-​ ознайомити із загальним уявленням про потреби дитини, допомогти зрозуміти й відчути іншу людину через її потреби;

-​ сформувати розуміння процесу оцінювання як базової технології здійснення соціальної роботи з дітьми та сім’ями;

-​ ознайомити із формами документування ведення випадку дитини та її сім’ї;

-​ сформувати розуміння щодо концепції сильних сторін дитини, на основі формування партнерських стосунків з сім’єю здійснення соціальної роботи;

-​ відпрацювати практичні уміння та навички щодо здійснення комплексної оцінки, розробки плану соціального супроводу сім’ї, використовуючи форми документування та діагностичний інструментарій;

-​ розкрити принципи міждисциплінарного підходу у веденні випадку та прийнятті рішень в найкращих інтересах дитини.

Учасники: фахівці із соціальної роботи центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Харківської області.

Тренери:

​ ·Кучинська Леся Миколаївна, залучений тренер МБО «Партнерство «Кожній дитині»

​ ·Павлик Ольга Вікторівна, координатор тренінгових програм МБО «Партнерство «Кожній дитині»

Місце проведення семінару-тренінгу: м. Харків, м-н Свободи, 5, Держпром, 6 п., інформаційно-тренінговий центр

Изображение 006

Изображение 005

Изображение 004

Изображение 001

Изображение 007

Изображение 008