Етичні принципи

Сьогодні для соціальної роботи все більшого значення набуває питання необхідності визначення етичних критеріїв відповідальності кожного працівника надавача соціальних послуг за свою професійну діяльність, що вимагає створення єдиного підходу до встановлення моральних принципів і норм, однозначного їх розуміння, вироблення єдиної системи цінностей та ідеалів.В своїй роботі кожен з вас може задаватися такими питаннями: Хто мій клієнт? Які обов’язки щодо нього я маю? Чи маю я професійні обов’язки стосовно інших людей?Пропонуємо ознайомитися з декількома рекомендаціями щодо етичних принципів професії працівників надавачів соціальних послуг.