Конфлікти: вирішення та попередження.

У найбільш загальному вигляді конфлікт можна визначити як загострення суперечностей. Суперечності, що виникають у результаті відмінності у поглядах, інтересах, прагненнях людей і сприймаються та оцінюються його учасниками як несумісні з їх власними. Це супроводжується спробами примусового нав’язування власної позиції і призводить до психологічної напруженості та протиборства.

Основними складовими конфлікту є: учасники конфлікту; причини його виникнення; сприйняття конфліктуючими один одного в ситуації, що виникла (насправді чи уявно); спрямованість і емоційна виразність дій конфліктуючих.

Попередити конфлікт – означає завчасно збагнути можливість його виникнення та усунути причину. Для цього потрібно пам’ятати, що людина, як правило, конфліктує в суб’єктивно значимій для себе ситуації, з якої не бачить іншого виходу. Щоб запобігти цьому, спробуйте зрозуміти, чому дана ситуація така важлива для вашого партнера, чому вона викликає такі переживання.

Конфлікт – складне психологічне явище, що може мати багато різновидів залежно від причин виникнення, кількості і складу учасників, форми вияву, результатів та ін.

Кожен конфлікт розвивається і має певну послідовність стадій. Під час конфлікту його учасники займають різні (часто – протилежні) позиції, по-різному усвідомлюють та переживають ситуацію, що виникла.

Для попередження і вирішення конфліктів доцільно дотримуватись певної послідовності психологічно оптимальних дій з урахуванням конкретної ситуації.

Взагалі, тема конфліктів має багато сторін для вивчення і розуміння.

В рамках діяльності КЗ «Зміївський РЦСССДМ» постійно проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу серед учнівської молоді в районі щодо конфліктів, їх попередження та вирішення. З метою інформаційного охоплення даною тематикою молодого покоління  психологом центру проведені групові заходи та залучено при проведенні 80 осіб і розповсюджено 40 буклетів, 80 листівок.

All-focus

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.