Накази

Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу

Порядок здійснення соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу

Про взаємодію місцевих органів виконавчої влади з питань здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Про затвердження Програми підготовки громадян України, які бажають усиновити дитину, з питань виховання дітей-сиріт та дітей,позбавленихбатьківського піклування

Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги профілактики

Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги консультування

Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги кризового та екстреного втручання

Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах

Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги посередництва (медіації)

Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги соціальної інтеграції випускників інтернатних закладів (установ)

Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги представництва інтересів

Про затвердження стандартів надання соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми

СТАНДАРТ
надання послуг із соціальної інтеграції та реінтеграції осіб, які постраждали від торгівлі людьми

СТАНДАРТ
надання соціальних послуг із соціальної інтеграції та реінтеграції дітей, які постраждали від торгівлі людьми

Про затвердження Державного стандарту денного догляду

Про затвердження Державного стандарту догляду вдома

Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги соціального супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці

Про затвердження Державного стандарту паліативного догляду

Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги підтриманого проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю

Про затвердження Державного стандарту підтриманого проживання бездомних осіб

Про затвердження Державного стандарту надання притулку бездомним особам

Про затвердження Державного стандарту соціальної інтеграції та реінтеграції бездомних осіб

Про затвердження Державного стандарту соціальної адаптації

Про затвердження Державного стандарту стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності

Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування

Про затвердження Державного стандарту соціальної адаптації

Про затвердження Державного стандарту соціальної реабілітації осіб з інтелектуальними та психічними розладами

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ соціальної послуги соціально-психологічної реабілітації осіб із залежністю від наркотичних засобів чи психотропних речовин