ПЕРЕВІРКА ЦІЛЬОВОГО ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ НАРОДЖЕННІ ДИТИНИ

Відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 30 жовтня 2014 р. №
623 «Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України щодо
функціональних обов’язків державного
соціального інспектора» контроль за
цільовим використанням державної
допомоги при народженні дитини,
допомоги на дітей одиноким матерям та
створенням належних умов для
повноцінного утримання та виховання дітей здійснюється центрами
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді шляхом проведення
вибіркового обстеження окремих сімей.
Під час відвідування сімей з дітьми, які отримують державну соціальну
допомогу при народженні дитини, працівниками Лозівського міського
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді складається акт
перевірки цільового використання державної допомоги при народженні
дитини, де вказуються умови, які створені для виховання та розвитку
дитини, перевіряється  наявність у дитини харчування та одягу
відповідно до віку та сезону, наявність засобів гігієни, візка та ліжка
тощо.
У більшості сімей батьки належним чином піклуються та створюють
умови для проживання та виховання дітей. Проте є випадки, коли батьки
ведуть асоціальний спосіб життя (вживання алкоголю, антисанітарні умови
проживання, недостатня увага до потреб дитини). В таких випадках сім’я
ставиться на облік, як така, що опинилася в складних життєвих обставинах,
з нею проводиться відповідна соціальна робота фахівцями центру. В ході
здійснення обстеження спеціалісти центру надають соціальні послуги
консультування та профілактики, проводять бесіди з батьками по
попередженню дитячого травматизму, догляду та вихованню дітей.
До відома, виплата допомоги припиняється у разі:
– позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;
– відмови отримувача допомоги від виховання дитини;
– нецільового використання коштів і незабезпечення  отримувачем
допомоги належних  умов  для  повноцінного утримання та виховання
дитини;
– відібрання дитини  в  отримувача  допомоги  без   позбавлення
батьківських прав;
– тимчасового  влаштування  дитини на повне державне утримання, крім
дітей,  які народилися під час перебування матері в слідчому ізоляторі
або  установі  виконання  покарань за умови перебування дитини  разом  з
матір’ю;

– перебування отримувача  допомоги у місцях позбавлення волі за
рішенням суду;
– смерті дитини;
– смерті  отримувача  допомоги;
– виникнення інших обставин.
Також у разі, якщо одноразова допомога при народженні дитини
оформлена за місцем реєстрації, але сім’я тривалий час  за даною
адресою не проживає і перевірити цільове використання коштів немає
можливості, виплата допомоги припиняється.
Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем, в
якому виникли зазначені  обставини,  за  рішенням  органу,  який
призначив допомогу.
Потрібно зазначити, що рішення про припинення виплати допомоги
при народженні дитини не є кінцевим, і виплату допомоги можуть
відновити (крім випадку смерті дитини). Для цього особі, яка здійснює
догляд за дитиною, потрібно особисто звернутися протягом 6 календарних
місяців після припинення виплати допомоги до Управління праці та
соціального захисту населення Лозівської міської ради з письмовою
заявою.
Станом на 30 серпня 2017 року фахівцями із соціальної роботи
Лозівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
здійснено 321 вибіркове  обстеження сімей з метою контролю за
цільовим використанням допомоги при народженні дитини, 6 сім’ям
припинено виплату державної соціальної допомоги (2 – у зв’язку з
нецільовим використанням, 4 – до з’ясування місця проживання).
Відповідно до плану роботи Центру перевірки будуть проводитися і
надалі.