ЗВ’ЯЗОК, ПІДТРИМКА ТА КОНТРОЛЬ

На території Зміївського району функціонують 4 дитячих будинки сімейного
типу, в яких виховується 33 дитини-вихованці та 9 прийомних сімей, в них 19
прийомних дітей – це діти-сироти, та діти позбавлені батьківського піклування.
Здійснення соціального супроводження за дитячими будинками сімейного типу та
прийомними сім’ями закріплюється соціальний працівник центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді, який пройшов спеціальну підготовку за програмою, затвердженою
наказом Міністерства соціальної політики. Пилипенко Наталія Володимирівна фахівець із
соціальної роботи ІІ категорії Зміївського районного центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді підвищила кваліфікацію на тренінгу «Набуття нових компетентностей у
роботі з опікунськими сім’ями, дитячими будинками сімейного типу, прийомними сім’ями».
Соціальне супроводження дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей
здійснюється постійно. Метою соціального супроводження є створення належних умов для
забезпечення індивідуальних потреб кожної прийомної дитини та дитини-вихованця у
розвитку та вихованні шляхом надання соціальних послуг. Основними змістовими
складовими соціального супроводження є: створення та підтримка позитивного соціально-
психологічного клімату в сім’ї, адаптація в нових умовах, підтримка контактів дитини з її
біологічними родичами, підготовка дитини до виходу з прийомної сім’ї, дитячого будинку
сімейного типу, в тому числі і до самостійного життя. Соціальне супроводження
здійснюється через відвідування сім’ї та проведення роботи з прийомною дитиною,
дитиною-вихованцем та прийомними батьками, батьками-вихованцями, іншими особами
(членами сім’ї), які спільно проживають з прийомними батьками, батьками-вихователями,
шляхом надання комплексу соціальних послуг, зокрема: правових, психологічних, соціально-
педагогічних, соціально-економічних, інформаційних. Форми та методи здійснення
соціального супроводження визначаються фахівцем центру індивідуально щодо кожної
прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу з урахуванням їх потреб.
Протягом серпня 2017 року в складі комісії: фахівць із соціальної роботи ІІ категорії
Зміївського районного центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді Пилипенко Н.В.,
начальник служби у справах дітей Зміївської районної державної адміністрації Чиркова
С.М., спеціаліст відділу у справах дітей Вєкіна Д.О., планово відвідано прийомні сім’ї та
дитячі будинки сімейного типу. Комісією було встановлено, що створені всі необхідні умови
для проживання та проведення дозвілля дітей. Діти підготовлені до навчального року.
Щорічно діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування оздоровлюються в
таборах. Батьки-вихователі та прийомні батьки приділяють достатню увагу дітям. Між
членами родини теплі та близькі взаємини. Батьки підготовлюють дітей до самостійного
життя, вчать самообслуговуванню, володінню побутовою технікою, придбання товарів у
магазинах тощо. А насамперед спеціаліст центру забезпечує послугами сім’ї в питаннях, які
вони не можуть вирішити самостійно.

Гура